ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T)
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
02 กันยายน 2563
 
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณสำหรับคุณครู Coding for Teacher (C4T) ซึ่งครูสามารถทบทวนหลักสูตร C4T ได้ โดยแบ่งหลักสูตร C4T เป็น 4 ช่วงชั้น จำนวน 150 Clips ดังนี้
          ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) 
          ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
          ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
          ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,778 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 5,872
ทั้งหมด 10,012,875