ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรสถาบันสังคมศึกษา
[สถาบันสังคมศึกษา]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางสุนิดา เดชเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3. นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
4. นายธาวิต โพธิ์งาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาววันนาอีมาห์ ตาเยะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวพรชนัน บุญประเสริฐ พนักงานบันทึกข้อมูล
7. นางสาวสุชาดา อร่ามเรือง นักวิชาการศึกษา
8. นางสาวภูษณิศา สังข์ช่วย นักวิชาการศึกษา
9. นางชินดา ฮาดดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(ช่วยราชการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1)

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 729 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 61
ทั้งหมด 10,012,972