ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
 
 
รายชื่อบุคลากรสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง
[สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นางสาวนองศิริ โชติรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางสาวเงินยวง นุดตะเคียน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางประเสริฐศรี อดุลยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางปัญจนี วิเลปสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวณิชศิกานต์ ปรินทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวอรวีรา สาริพัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวกมลวรรณ กระชวยชื่น นักวิชาการศึกษา
8. นางสาวปิ่นสุดา มหากลั่น นักวิชาการศึกษา
9. นายสมยศ ฝูงชมเชย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(ช่วยราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา)

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 793 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 5,881
ทั้งหมด 10,012,884