ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นางสาวโชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. ว่าที่ ร.ต. สุราษฎร์ ทองเจริญ รก. นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5. นางสาวอุรชา นุชเหลือบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาวพิบุลขวัญ เทพนะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางนันทิการ์ กันยามา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
8. นางสาวธันยา แสงเพชร นักวิชาการศึกษา
9. นางสาวเพ็ญนภา ชูศรีเมือง นักวิชาการศึกษา
10. นางสาวรัตน์อุมา ดวงชาทม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ช่วยราชการ สพค.)
11. นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ช่วยราชการ สพค.)
12. นางสาวชลฤทัย ทวีแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ช่วยราชการ สบว.)
13. นางสาวนัสชนก จินดาวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(ช่วยราชการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2)
14. นางสาวกรวรรณ ใสยจิตต์ รก. นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(ช่วยราชการ ฉก.ชน.)

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 765 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 5,831
ทั้งหมด 10,012,834