ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้]
29 พฤษภาคม 2563
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นายประชา อ่อนรักษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวอัญชลี มิ่งแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
5. นางสาวยุภาภรณ์ สมพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางสาววราภรณ์ ศรีเชียงสา นักวิชาการศึกษา
7. นางอัณชลี  แจ่มผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
(ช่วยราชการ กองทุนอาหารกลางวัน)

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 652 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 134
ทั้งหมด 10,013,045