ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การเข้าร่วมโครงการพัฒนางานส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
13 กุมภาพันธ์ 2563
 

โปรดกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

 

https://forms.gle/NQj1erawTMHSt35b9

 
ไฟล์แนบ
 
3. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2. รายละเอียดโครงการพัฒนางานส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
1. การเข้าร่วมโครงการพัฒนางานส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,466 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 351
ทั้งหมด 6,651,764