ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์
[ส่วนกลาง]
22 มกราคม 2563
 

 
จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,989
ทั้งหมด 5,896,029