ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เกียรติบัตรอบรมผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา
 
 
เกียรติบัตรอบรมผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
11 มิถุนายน 2562
 

เกียรติบัตรอบรมผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กทม.

 
ไฟล์แนบ
 
เกียรติบัตรอบรมผู้โค้ช
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,963 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 377
ทั้งหมด 6,651,790