ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตอบแบบสำรวจการใช้พื้นที่ของโรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
 
 
ตอบแบบสำรวจการใช้พื้นที่ของโรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
29 มกราคม 2562
 

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดพื้นที่และสนามกีฬาในสถานศึกษาที่มีความพร้อม เพื่อเปิดให้เป็นลานกีฬาและเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการออกกำลังในรูปแบบต่าง ๆ ของประชาชนทุกกลุ่มทุกชุมชนได้จัดสรรเวลาสำหรับเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายในสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา ที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหรือบ้านพักโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเติมพลังชีวิตและสร้างสุขภาพที่ดี

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตอบแบบสำรวจการจัดพื้นที่และสนามกีฬาในสถานศึกษาเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

    >>> ตอบแบบสอบถามที่นี่ <<< 

       หรือ สแกน QR Code

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,500 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 122
ทั้งหมด 4,758,990