ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
 
 
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
27 ธันวาคม 2562
 

แบบสอบถามการใช้แบบเรียนสาระสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ (สำหรับศึกษานิเทศก์)

แบบสอบถามการใช้แบบเรียนสาระสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ (สำหรับโรงเรียน)

 

(Video ย้อนหลัง) การประชุมทางไกล บทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ (5 มิถุนายน 2562)

PowerPoint ประกอบการประชุมทางไกลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

PowerPoint ประกอบการประชุมทางไกลฯ P2H

แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 3,016 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 5,792
ทั้งหมด 6,212,935