ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
 
 
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
06 มิถุนายน 2562
 

(Video ย้อนหลัง) การประชุมทางไกล บทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ (5 มิถุนายน 2562)

PowerPoint ประกอบการประชุมทางไกลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

PowerPoint ประกอบการประชุมทางไกลฯ P2H

แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

 
จำนวนผู้เข้าชม 893 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 109
ทั้งหมด 4,758,977