ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
17 มิถุนายน 2563
สื่อประกอบการอบรมการจัดการศึกษาปฐมวัย
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย]
02 มิถุนายน 2563
การขับเคลื่อนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
01 มิถุนายน 2563
การอบอรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ (C4T online)
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
26 พฤษภาคม 2563
อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
12 พฤษภาคม 2563
Download เกียรติบัตรคณะทำงาน DLTV ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
01 พฤษภาคม 2563
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 151
ทั้งหมด 7,630,616