ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัล "ครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)"
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
04 มกราคม 2561
กำหนดการรับเสด็จฯ พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
07 ธันวาคม 2560
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 186
ทั้งหมด 7,630,651