ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายเวลารับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561
[สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง]
20 กุมภาพันธ์ 2561
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 374
ทั้งหมด 6,651,787