ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T)
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
02 กันยายน 2563
การประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
03 สิงหาคม 2563
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
[สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง]
29 มิถุนายน 2563
การอบรมครูออนไลน์ เรื่องการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์
[สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง]
25 มิถุนายน 2563
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 204
ทั้งหมด 7,630,669