ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการต้นฉบับบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้]
30 พฤศจิกายน 2563
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
17 พฤศจิกายน 2563
ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในประเทศไทย
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
04 พฤศจิกายน 2563
เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
02 พฤศจิกายน 2563
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 854
ทั้งหมด 8,157,602