ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย]
18 สิงหาคม 2564
20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้]
13 สิงหาคม 2564
การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
15 กรกฎาคม 2564
การประกวดสื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
[กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้]
09 กรกฎาคม 2564
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 130
ทั้งหมด 10,013,041