ประกาศ
ค้นหา
 
ภารกิจตามนโยบาย
 
สื่อประกอบการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับอนุบาล
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย]
11 มิถุนายน 2563
 

1. วิทยาการคำนวณเบื้องต้น โดย ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์

2. รู้จักการคิดเชิงคำนวณและการเขียนโค้ด

3. การจัดประสบการณ์และกิจกรรมพื้นฐาน

4. กิจกรรมเกาะแสนสุข

5. เป็นหุ่นยนต์ดูสักครั้ง part 1

6. เป็นหุ่นยนต์ดูสักครั้ง part 2

7. การนิเทศการจัดการเรียนรู้ PLC

 
จำนวนผู้เข้าชม 7,393 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,610
ทั้งหมด 10,353,805