ประกาศ
ค้นหา
 
ภารกิจตามนโยบาย
 
เอกสารเสริมพิเศษ เพศวิถีศึกษา
 
 
เอกสารเสริมพิเศษ เพศวิถีศึกษา
[กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้]
17 เมษายน 2562
 

LINK ไปยัง drive ให้ดาวน์โหลดเอกสารที่  http://bit.ly/SexEduOBEC 

 
ไฟล์แนบ
 
การเผยแพร่"เอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพศวิถีศึกษา"
 
จำนวนผู้เข้าชม 10,593 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 365
ทั้งหมด 10,537,929