ประกาศ
ค้นหา
 
ภารกิจตามนโยบาย
 
แบบตอบรับเอกสารแนวทางส่งเสริมการอ่าน หนังสือพระราชนิพนธ์
[ส่วนกลาง]
28 พฤศจิกายน 2561
 

การแบบตอบรับเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถคลิกที่ลิงค์ หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

https://goo.gl/836V8L

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,270 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 524
ทั้งหมด 4,123,611