ประกาศ
ค้นหา
 
ภารกิจตามนโยบาย
 
ขอความร่วมมือในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินและเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
[กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้]
27 มิถุนายน 2561
 

เรื่อง   ขอความร่วมมือในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินและเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพสื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เรียน   ผอ.สพป.ทุกเขต

       ผอ.สพม.ทุกเขต

       ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       กรรมการตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,

       กรรมการผู้จัดการบริษัท/สำนักพิมพ์

        

 
 
ไฟล์แนบ
 
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
คำชี้แจง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินและเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพสื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท/สำนักพิมพ์
คู่มือการประเมินและการจัดระดับคุณภาพสื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรียน กรรมการตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 7,723 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,093
ทั้งหมด 5,776,490