ประกาศ
ค้นหา
 
ภารกิจตามนโยบาย
 
STEM นวัตกรรมการจัดการการศึกษา
[ส่วนกลาง]
06 มกราคม 2561
 
 
ไฟล์แนบ
 
รายชื่อโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา:ต้นกล้า Smart Trainer Team”
 
จำนวนผู้เข้าชม 9,498 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,457
ทั้งหมด 5,895,497