ประกาศ
ค้นหา
 
เอกสาร
 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย
[สถาบันสังคมศึกษา]
เอกสารชุด
พลังผู้หญิง
[สถาบันสังคมศึกษา]
เอกสารชุด
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู
[สถาบันสังคมศึกษา]
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู
ดาวน์โหลด [220 ครั้ง]
การสอนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน
[สถาบันสังคมศึกษา]
การสอนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน
ดาวน์โหลด [262 ครั้ง]
แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1- ป.6
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
เอกสารชุด
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ดาวน์โหลด [1125 ครั้ง]
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย)
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย)
ดาวน์โหลด [2005 ครั้ง]
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ดาวน์โหลด [442 ครั้ง]
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 895
ทั้งหมด 8,138,064