ประกาศ
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
การคัดเลือก และสรุปผลการคัดเลือก นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปี กศ. 2564 ณ จังหวัดสมุทรสาคร
[กลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย]
06 - 08 มีนาคม 2564
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 862 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,785
ทั้งหมด 10,353,980