ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."      ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๔ ชั้น ป.๔ - ๖ และ ม.๑ - ๓ รับสมัครวันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๑ ๒) การแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ม. ๑ - ๓ และ ม. ๔ - ๖ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ ๓) การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ และ ๔) การประกวดโครงงานสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๒ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๓๑ ต.ค.๖๑      
ค้นหา
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานการเขียนเรียงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
[สถาบันภาษาไทย]
08 - 12 มกราคม 2561
 

สำนักอำนวยการได้ประสานกับสถานบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาคัดเลือกผลงานการเขียนเรียงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องจากสถาบันภาษาไทยมีคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินกิจกรรม จากนั้นจึงจัดส่งรายชื่อให้สำนักอำนวยการลงพื้นที่บัญทึกภาพกิจกรรมของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและเผยแพร่ต่อไป สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึดได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานการเขียนเรียงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 เวล่า 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ.3 ชั้น 4 ผู้ประชุมประกอบด้วยผู้รงคุณวุฒิด้านภาษาไทย 

 
จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 2,922
ทั้งหมด 3,244,821