ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."            ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.     
ค้นหา
 
บทความ
 
M-Powered Thailand เป็นพอร์ทัลที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กับหน่วยงานภาครัฐ
 
 
M-Powered Thailand เป็นพอร์ทัลที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กับหน่วยงานภาครัฐ
[ส่วนกลาง]
20 พฤศจิกายน 2560
 
M-Powered Thailand เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานทั่วประเทศ ได้รับองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นต่อการได้รับการจ้างงานที่ดีในศตวรรษที่ 21......เป็นพอร์ทัลที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงแรงงาน หน่วยงานการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานทั่วประเทศ ได้รับองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะที่มีความจำเป็นต่อการได้รับการจ้างงานที่ดีในศตวรรษที่ 21 เป็น market place ที่ผู้ประกอบการเยาวชนสามารถโปรโมทสินค้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับพี่เลี้ยงอาสาสมัครในการให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา สิ่งนี้จะช่วยเป็นกำลังหนุนให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัวและเพื่อเกื้อกูลชุมชนที่เขาอาศัยอยู่
 
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้งานเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://www.m-powered.org/thailand/index.php
หรือรายละเอียด คู่มือการใช้ที่ลิงค์นี้ http://www1.obec.go.th:8081/documents/78949
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 02-2885730-2 ติดต่อผู้ดูแลระบบ academic04010@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 42
ทั้งหมด 1,653,163