ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
20 กรกฎาคม 2564
 

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

 

               
 

คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต
การบวก

  คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต
การลบ
  คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต
การคูณ
  คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต
การหาร
   
                   

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 237 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,201
ทั้งหมด 10,370,584