ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับเก่า)
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
20 พฤษภาคม 2564
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับเก่า)

 

 ปี 2546              
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546
  Early Childhood Curriculum
B.E.2546 (A.D.2003)
  คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546
(สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี)


 

 ปี 2540    
 

หลักกสูตรก่อนประถมศึกษา
พุทธศักราช 2540

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 492 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,809
ทั้งหมด 10,134,579