ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
หนังสือเล่มเล็ก ปี 2558
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
17 พฤษภาคม 2564
 

ชุดส่งเสริมการอ่านและการเขียน : หนังสือเล่มเล็ก

ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 - 3

ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

 

ผลงานนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
หนังสือเล่มเล็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
     
         
หนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
   
         

 

ผลงานนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
หนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
   
         
หนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
   
         

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 307 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,178
ทั้งหมด 10,370,561