ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
เอกสาร คู่มือ แนวทาง การอ่านและการพัฒนาห้องสมุด
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
07 กรกฎาคม 2564
 

รายชื่อหนังสือดีเด่น  (BookAwards)

                             

หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

  หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563   หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562   หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561   หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560                  

 

เอกสาร คู่มือ แนวทาง การอ่านและการพัฒนาห้องสมุด

                           

แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

  คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2561   การผลิต การเลือก และการใช้หนังสือเพื่อสนองหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   แนวทางการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
                     

 

 

       
เขาทำหนังสือกันอย่างไร   เอกสารการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน การอนุรักษ์หนังสือ   คู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา คู่มือการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 

       
คู่มือการเขียนเรื่อง
บันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็ก
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   การจัดการทรัพยากรห้องสมุด    การเตรียมทรัพยากรห้องสมุด
เพื่อให้บริการ
การจัดบริการ
และกิจกรรมห้องสมุด


 

 

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 742 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,432
ทั้งหมด 10,370,815