ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
คู่มือ แนวทาง แนวปฏิบัติ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเอกสารประกอบหลักสูตร (สื่อสำหรับครู)
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
03 ธันวาคม 2563
 

 

 

           
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย   คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"   หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ      

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 870 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,132
ทั้งหมด 10,370,515