ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ BBL (สื่อสนับสนุน ฯ)
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
03 สิงหาคม 2564
 

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ BBL 

 

แนวการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 
   
  แนวการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
  แนวการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2
       

    

 
จำนวนผู้เข้าชม 592 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,209
ทั้งหมด 10,370,592