ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
คิดเลขในใจ วิชาคณิตศาสตร์ (สื่อสำหรับครู)
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
01 ธันวาคม 2563
 
         
คู่มือการใช้ฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1 - ระดับ 5   แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1   เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1   แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2   เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2  
         
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3   เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 3   แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4   เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 4   แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 5  
             
เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 5   แบบฝึกเทคนิคการคำนวนโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์   เฉลยเทคนิคการคำนวนโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์          

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 892 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,213
ทั้งหมด 10,370,596