ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สื่อสำหรับครู)
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
30 พฤศจิกายน 2563
 

 

         
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษาเรื่อง...รู้รับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ   เสด็จสู่แดนสรวง   เส้นทางสู่หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์   สาดน้ำสงกรานต์ วัฒนธรรมร่วมรากเอเชีย  

 

 

         
ลอยกระทง   แนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย   พลังผู้หญิง   เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู   การสอนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน  

 

 

           
หนังสืออ่านนอกเวลาวิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง   หนังสืออ่านเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษา สึนามิ มหันตภัยจากแผ่นดินไหว   หนังสืออ่านเพิ่มเติมภัยพิบัติทางธรรมชาติ   แนวการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา      

 

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,074 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,592
ทั้งหมด 10,134,362