ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
วิชาวิทยาศาสตร์
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
16 มิถุนายน 2564
 

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้

วิชาวิทยาศาสตร์

 

ระดับประถมศึกษา

หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หุ่นยนต์ปราบมลพิษ 

           
                  
  หุ่นยนต์จอมฉลาด   ยานต่างดาว   ลูกเสือหลงป่า   หุ่นยนต์เข้าเมือง   เมืองไม่มีขยะ    
                  หน้าถัดไป   

 

ระดับมัธยมศึกษา

           
     

 
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์   การพัฒนาแนวคิดหลักเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า : ไฟฟ้าตั้งแต่กรีกจนถึงสมัยคูลอมบ์   โลกของแมลง        
                   

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 870 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,385
ทั้งหมด 10,370,768