ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
วิชาภาษาไทย
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
07 กรกฎาคม 2564
 

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้

วิชาภาษาไทย


ระดับประถมศึกษา

           
             
วิทยุเก่า - เก่า   นิทานเด็กชายแดน   นิทานสำหรับเด็ก เล่ม 1   ิทานสำหรับเด็ก เล่ม 2   ิทานสำหรับเด็ก เล่ม 3  
                หน้าถัดไป    

ระดับมัธยมศึกษา (กวีนิพนธ์ วรรณคดี วรรณกรรม)

                 
                      
  ไชยเชษฐ์   สังข์ทอง   ไกรทอง   คาวี   มณีพิชัย   สังข์ศิลป์ชัย   เงาะป่า    
                          หน้าถัดไป     

                                       

 

 

 

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,935 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,151
ทั้งหมด 10,370,534