ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
บทอาขยานภาษาไทย
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
14 กรกฎาคม 2564
 

บทอาขยานภาษาไทย

บทอาขยาน ทํานองเสนาะ ทำนองเพลง
แมวเหนียว เพลง สาลิกาแก้ว
ฝนตกแดดออก เพลง ลำปางเล็ก
กาดำ เพลง จีนเข็มเล็ก
รักษาป่า เพลง ลาวจ้อย
เด็กน้อย เพลง ทองย่อน
วิชาหนาเจ้า -
นี่ของของเธอ เพลง เทพทอง
รักเมืองไทย -
ไก่แจ้ เพลง นางนาค
สักวา เพลง นกจาก
ความดีความชั่ว เพลง ขึ้นพลับพลา
ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน เพลง ลมพัดชายเขา
พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการเวก เพลง ขอมกล่อมลูก ชั้นเดียว
สยามานุสสติ  เพลง ช้างประสานงา ชั้นเดียว
วิชาเหมือนสินค้า -
สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์ -
ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม  ขับเสภา
โตลงโลกนิติ  เพลง คู่ถนอมนวล
พฤกษภกาสร -
ปากเป็นเอก เลชเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา -
ไทยรวมกำลังตั้งมั่น เพลง ฝรั่งยีเฮม
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน  เพลง สิงโตเล่นหาง
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ -
ผู้ชนะ  เพลง ตลุ่มโปงชั้นเดียว
เป็นมนุษย์หรือเป็นคน  เพลง มุล่ง
วิถีเด็กไทย -
ฟังใดได้เรื่อง -
ดวงตะวัน  เพลง สุริโยทัย
นิราศภูเขาทอง เพลง เขมรโพธิสัตว์
โคลงโลกนิติ -
โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ -
บทเสภา สามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา ขับเสภา
อิศรญาณภาษิต เพลง ตลุ่มโปงจีน
บทพากษ์เอราวัณ ทำนองพากษ์
รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต เพลง กราวกลาง
บุพการี เพลง ถนอมนวล
อยาเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว เพลง ช้างประสานงา
วัฒนธรรม เพลง เวสสุกรรม
พอใจให้สุข เพลง สร้อยเวียงพิงค์
พระสุริโยทัยขาดคอช้าง เพลง เขมรสุดใจ ชั้นเดียว
พระอภัยมณี ตอน หนีนางผีเสื้อ เพลง โล้
พระอภัยมณี ตอน อุศเรนตีเมืองผลึก เพลง สดายงแปลง
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีตีเมืองใหม่ เพลง กะเรียนทอง
นมัสการมาตาปิตุคุณ -
นมัสการอาจาริยคุณ เพลง สรภัญญะ
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง เพลง แขกอะหวัง
ลิลิตตะเลงพ่าย เพลง พม่าระทม
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี -
กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน ทำนอง เห่เรือในพระราชพิธี
สามัคคีเภทคำฉันท์ -
นิราศพระบาท -
สวรรค์ชั้นกวี เพลง ขอมสุวรรณ
ธรรมาธรรมะสงคราม -
อิเหนา ตอน สังคามาระตาแต่งถ้ำ เพลง แขกฮินดู
มงคลสูตรคำฉันท์ -
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร -
นิราศนรินทร์ -
ยามมืด -
โลก -
ขุนช้าง ขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ขับเสภา พร้อมตีกรับเสภา
สามัคคีเภทตำฉันท์ -
อยู่เพื่ออะไร -
วารีดุริยางค์ -

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,276 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,190
ทั้งหมด 10,370,573