ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
วิชาการงานอาชีพ
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
16 มิถุนายน 2564
 

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านส่งเสริมความรู้

วิชาการงานอาชีพ

ระดับประถมศึกษา

         
             
  มาสนุกกับการเพาะเมล็ดพืชกันดีกว่า   บ้านไร่ของไพฑูรย์   ชวนกันเพาะเห็ด   สนุกกับการขยายพันธุ์พืช   ทำนามบัตรตัวนูน
เพิ่มพูนรายได้
           
           
  คนดีมีฝีมือ   ความฝันของวิภา   หาเงินได้ไม่ยาก
จากการถนอมอาหาร
  อาชีพใหม่
ของครอบครัวคำแก้ว
   

 

ระดับมัธยมศึกษา

         
             
  ชีวิตต้องสู้ เล่ม 1   ชีวิตต้องสู้ เล่ม 2   ชีวิตต้องสู้ เล่ม 3   ชีวิตต้องสู้ เล่ม 4   ชีวิตต้องสู้ เล่ม 6
                   
                   
                   

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,196 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,296
ทั้งหมด 10,370,679