ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
หนังสือนิทานและหนังสืออ่านเพิ่มเติม
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
14 ธันวาคม 2563
 

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านเพิ่มเติม

หมายเหตุ : นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน สามารถเลือกอ่านหนังสือที่สูงกว่าระดับชั้นที่เขียนไว้ได้
 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 3,038 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 234
ทั้งหมด 8,775,625