ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
หนังสือนิทานและหนังสืออ่านเพิ่มเติม
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
06 กรกฎาคม 2564
 

หนังสือนิทานและหนังสืออ่านเพิ่มเติม

หมายเหตุ : นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน สามารถเลือกอ่านหนังสือที่สูงกว่าระดับชั้นที่เขียนไว้ได้

 
 
จำนวนผู้เข้าชม 5,223 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 4,155
ทั้งหมด 10,134,925