ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
นิทานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
05 มิถุนายน 2563
 

นิทานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 - 3

ชุด เล่า ร้อง ทำนองสนุก

    

 

 

ตอน มาร้องเล่นกัน

ตอน ฝนตกแดดออก

 

ตอน นิทานอ่านใหม่

ตอน ยายกะตา

 

ตอน แม่ไก่อยู่ในตะกร้า

ตอน กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว

     

 

    

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,740 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,194
ทั้งหมด 10,370,577