ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
หนังสือเล่มเล็ก ปี 2560
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
30 เมษายน 2564
 

ผลงานนักเรียนรางวัลระดับเหรีญทองการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ชุดส่งเสริมการอ่านและการเขียน)

 

ผลงานนักเรียนรางวัลระดับเหรีญทอง อันดับที่ 1 - 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
     

 

         
ผลงานนักเรียนรางวัลระดับเหรีญทอง อันดับที่ 1 - 3 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 - 3
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
   

 

ผลงานนักเรียนรางวัลระดับเหรีญทอง อันดับที่ 1 - 3 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 - 3
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
   

 

ผลงานนักเรียนรางวัลระดับเหรีญทอง อันดับที่ 1 - 3 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 - 6
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
   

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 2,799 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,306
ทั้งหมด 10,370,689