ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
คู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้วินัยจราจรระดับประถมศึกษา
[ส่วนกลาง]
08 พฤษภาคม 2561
 

          บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้ดำเนินโครงการเสริทมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในกลุ่มเด็ก ปี 2017 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้วินัยจราจรสำหรับเด็กในรูปแบบแอนิเมชันผ่านกิจกรรมโรงเรียนหัวแข็ง เพื่อให้ความรู้และเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกและการโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยสามารถใช้งานได้ในคลิปด้านล่างนี้ 

วินัยจราจร

 
จำนวนผู้เข้าชม 2,928 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 4,008
ทั้งหมด 10,134,778