ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."      ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๔ ชั้น ป.๔ - ๖ และ ม.๑ - ๓ รับสมัครวันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๑ ๒) การแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ม. ๑ - ๓ และ ม. ๔ - ๖ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ ๓) การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ และ ๔) การประกวดโครงงานสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๒ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๓๑ ต.ค.๖๑      
ค้นหา
 
บทความ
 
คู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้วินัยจราจรระดับประถมศึกษา
[ส่วนกลาง]
08 พฤษภาคม 2561
 

          บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้ดำเนินโครงการเสริทมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในกลุ่มเด็ก ปี 2017 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้วินัยจราจรสำหรับเด็กในรูปแบบแอนิเมชันผ่านกิจกรรมโรงเรียนหัวแข็ง เพื่อให้ความรู้และเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกและการโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยสามารถใช้งานได้ในคลิปด้านล่างนี้ 

วินัยจราจร

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,046 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,726
ทั้งหมด 3,614,886