ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
วิเคราะห์ข้อสอบ Pre-ONET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
29 พฤษภาคม 2563
 

วิเคราะห์ข้อสอบ Pre-ONET ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์ ชั้นป. 6 และ ชั้ัน. 3 ปีการศึกษา 2559 จัดทำโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม 9,244 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,857
ทั้งหมด 10,354,052