ประกาศ
ค้นหา
 
บทความ
 
แรงบันดาลใจ 5 นักเรียน ‘หนองหินวิทยาคม’ กับเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
 
 
แรงบันดาลใจ 5 นักเรียน ‘หนองหินวิทยาคม’ กับเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
[ส่วนกลาง]
20 พฤศจิกายน 2560
 
ขึ้นชื่อว่า “โครงการ เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์” หรือ Ship for Southeast Asian Youth Program ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นมายาวนาน ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับประเทศในเอเชียอาคเนย์ และเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าของโครงการและออกค่าใช่จ่ายส่วนใหญ่ และเป็นความใฝ่ฝันของเยาวชนไทยจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนประเทศญี่ปุ่น และเยาวชนในอาเซียนอีก 9 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และพม่า บนเรือ Nippon Maru จากจุดเริ่มต้นของการเดินทางเรือที่ประเทศญี่ปุ่น และเรือจะจอดแวะ ณ ประเทศต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมแล้วกว่า 50 วัน
 
เมื่อตรวจสอบย้อนหลัง ผ่านมาแล้ว 43 ปีถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) เคยเข้าร่วมโครงการ เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มาแล้วหลายคน เช่น ครูสังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร อ.วังสะพุง จ.เลย ปีที่ 3 นายสุริยา คูณสวัสดิกุล เจ้าของกิจการส่วนตัว ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย ปีที่ 14 ครูอ้อยอัฉรา สายืน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู ปีที่ 15 และครูอุบล ศุภบวรรัตน์ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย ปีที่ 18
 
เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทั้งภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ ครูอุบล ศุภบวรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อดีตเยาวชนเรือเอเชียอาคเนย์ ปีที่ 18 จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานโครงการ เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 ที่ท่าเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสุนนจาก ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และนายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม คัดเลือกนักเรียนอาเซียนของโรงเรียน จำนวน 5 คน เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมส่งเยาวชนเอเชียอาคเนย์ลงเรือ Nippon Maru เดินทางต่อไปประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
 
นักเรียนทั้ง 5 คน ประกอบด้วย นายบุรินทร์ พงษ์เพ็ชร ชั้น ม. 5/2 นายวสพล บุญจันทร์ ชั้น ม. 5/2 น.ส.ฐาปนี บุญสูง ชั้น ม. 4/1 นายอธิวัฒน์ ใจดีจริง ชั้น ม. 4/1 และน.ส.จุฑารัตน์ บัวชัยยา ชั้น ม. 4/1 ได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกตื่นเต้น ดีใจที่มีโอกาสได้ขึ้นไปสัมผัสกับเรือขนาดใหญ่มหึมา ได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาอาเซียน พูดคุยกับพี่ๆ เรือเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียน ตลอดจนการได้รับกำลังใจจากพี่ๆ และทำให้เกิดแรงบันดาลใจว่าในอนาคตจะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ให้ได้
 
ในส่วนตัวแทนเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปีที่ 43 น.ส.พิมลนาฏ ศรีช่วย (มิลค์) บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนจากประเทศไทย บอกว่า เป็นสิงที่มหัศจรรย์เหนือความคาดหมายกับสิ่งที่ได้รับในวันนี้และ ได้เปิดโลกทัศน์ ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากประเทศในอาเซียนและญี่ปุ่น
 
ด้าน Dwinia Emil ตัวแทนเยาวชนจากประเทศอินโดนีเซีย บอกว่า ดีใจมากที่ได้เป็นตัวแทนมาแนะนำประเทศอินโดนีเซีย และมาประเทศไทยได้พักกับครอบครัวเจ้าภาพที่จังหวัดปทุมธานี เป็นครอบครัวที่ดีพาไปชมวัฒนธรรมไทยเช่น มวยไทย ยาจากสมุนไพร และการทำพุดดิ้งกล้วยหอม ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แสนวิเศษจากครอบครัวและประเทศไทย
 
เช่นเดียวกับ LUU THU THUY ตัวแทนเยาวชนจากประเทศเวียดนาม บอกว่า ดีใจและภูมิใจมากที่ได้ร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ โครงการนี้ได้เปลี่ยนชีวิต สอนวิธีคิด และเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่ทำให้ได้เดินทางไปประเทศต่างๆ อันแสนวิเศษจริงๆ
 
นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนอาเซียน ทั้ง 5 คน ของโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทั้งภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งนักเรียนอาเซียน ทั้ง 5 คน นี้จะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดถึงเพื่อน พี่ และน้องๆ ในโรงเรียนต่อไป
.........................................................
กฤตภาส ดวงไพชุม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพม.19 /รายงาน
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,216 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 4,158
ทั้งหมด 10,134,928