ประกาศ
ค้นหา
 
ติดต่อกลุ่มงาน
 
  กลุ่ม/สถาบัน โทรศัพท์
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 0 2288 5722
2. กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 0 2288 5774
3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ 0 2288 5772
4. กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 0 2288 5733
5. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 0 2288 5768
6. กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 0 2288 5765
7. กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 0 2288 5762
8. กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 0 2288 5742
9. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ 0 2288 5730
10. สถาบันภาษาไทย 0 2288 5746
11. สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน 0 2288 5748
12. สถาบันสังคมศึกษา 0 2288 5740
13. สถาบันวิทยาศาสตร์ 0 2288 5770
14. สถาบันภาษาอังกฤษ 0 2288 5918

 

 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 5,913
ทั้งหมด 6,213,056